ÇEVREYE MİNİMUM ETKİ, MAKSİMUM DUYARLILIK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından örnek proje olarak gösterilen Eti Bakır A.Ş. Küre Maden Ocağı çevresinde bulunan ve kapatılan maden sahasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları, Cengiz Holding’in bu alandaki hassasiyetinin sadece bir örneği. Aynı şekilde santral çalışmalarında bugünün mevzuatlarını yerine getirmenin ötesine geçen Grup, önümüzdeki süreçlerde AB mevzuatında olabilecek değişiklikleri dahi öngörerek çevreyi korumayı amaçlayan teknolojik yatırımlarla faaliyetlerine devam ediyor.

Eti Bakır A.Ş., Samsun, Küre ve Murgul işletmelerinde bugüne kadar 1 milyon 800 bin metrekare alan rehablite edildi ve 3 milyon Dolar harcamayla 250 bin ağaç dikildi. Ayrıca Samsun tesislerinde bacadan çıkan gaz, referans değerin 3 kat altına indirildi ve gaz salınımı yüzde 99.5 oranında tutulabilir duruma geldi. Ayrıca Eti Bakır A.Ş., fabrika bacasından çıkan gaz salınımının engellenmesi ve gübre yapımında kullanılacak sülfürik asit tesisi için 29,3 milyon Dolar yatırım yaptı.